possum, posse, potuī


Mēcha: Ego volāre possum!
Phaeus: Minimē. Nōn aleās habēs, igitur nōn volāre potes.
Mēcha: Quī spatināvem habet, volāre potest. Nōs spatināvem habēmus.
Phaeus: Ergo, nōs volāre possumus!
Mēcha: Minimē, tata! Tū et mama quōmodo spatinavem gūbernāre nōn scītis. Sīc, volāre nōn potestis.
Phaeus: Līberī quī improbae sunt, nōn clāvēs spatināvium datur, ita nōn volāre possunt.


Singulāris
Plūrālis
Persōna Prīma
possum
possumus
Persōna Secunda
potes
potestis
Persōna Tertia
potest
possunt