Page_0002.jpg
absterr•eō -ēre -uī -itus terrēre aliquem ut fugi

larv•a -ae f spiritus mortuī

linte•um -ī n tegumentum lectī

loc•ō -āre - āvī -ātus dare usus prō pecūniā

nārr•ō -āre -āvī -ātus fabulam dīcere
Page_0003.jpg
<!--[if gte mso 10]>
nūg•ae -ārum fpl quisquillae sive scrutae; nūgae! haud verum!
Page_0004.jpg

Page_0005.jpg

Page_0006.jpg

Page_0007.jpg